• HovedbildeBestillingsportalBG
    HovedbildeBestPort
    Tekst01
    Tekst02

EFFEKTIVT

Bruk mindre tid på tilrettelegging av salgs materiale, og mer tid på utforming av innhold!
Vesentlig mindre ressursbruk ved innhenting, sammenstilling og distribusjon av informasjon. Betyr at man kan bruke mer tid på å oppnå ønsket effekt, og dermed størst mulig avkastning på markedsmidlene. 
Det sparer deg for tid, samtidig som du tjener mer penger! 


Unngå investering i teknisk personell og dyr infrastruktur. 

Bruk din egen markedsportal der bedriftens markedsmateriale er samlet. (Visittkort, DM, Flyers etc)
Lett tilgjengelig for alle ansatte.

 Din egen bestillingsportal gjør at flere kan foreta kvalitetssikrede innkjøp, samtidig som du beholder både kontroll og oversikt.Viktig og riktig informasjon er essensielt. Hvis informasjonen ikke er oppdatert, er den ikke riktig og dermed reduseres viktigheten.

 Trykket informasjon er "ferskvare" og må hele tiden holdes oppdatert.

Trykket informasjon som ikke holdes oppdatert og derfor inneholder feil er i verste fall verdiløs for bedriften.Sikre at all markedskommunikasjon er helhetlig og i tråd med bedriftsprofilen.
Brukerne får tilgang til maler som inneholder kun variable felter.
Alt av endringer styres innenfor spesifikke rammer, definert i henhold til selskapets profilhåndbok.
Et perfekt verktøy som bringer ulike geografiske avdelinger nær hverandre.

Ta i bruk et kampanjeverktøy som gir deg full fleksibilitet i valg av kanaler, hvor du kan utnytte og kombinere QR-koder, personlig URL og web, og kommunisere i form av e-post, sms eller print. Det beste av alt er at du har full oversikt over respons og gjennomføring hele tiden.

Effektiv markedsføring

Er du lei av å kaste bort markedspenger på aktiviteter som ikke treffer der de skal? Kvernbergets markedsportal er et fremtidsrettet kampanjeverktøy som effektiviserer veien fra budskap til mottager, og gir deg sanntids oversikt over responsen. I dette verktøyet er det enkelt å tilrettelegge budskapet, som distribueres i form av sms, e-post eller print, gjerne en kombinasjon av disse. Ved hjelp av teknologier som QR-koder og personlig URL er det enkelt å få budskapet helt frem til mottageren.

QR-koder

Dette er utviklet for å gi full fleksibilitet. Det betyr at budskapet enkelt kan skreddersys for ulike skjermflater (PC/Mac, nettbrett, smarttelefon) og at utvalg kan gjøres etter bransje, geografi eller til mottagernes e-post eller telefonnummer når dette er kjent. Bruken av QR-koder vokser raskt i takt med utbredelsen av smarttelefoner, og dette verjtøyet tilbyr en egen QR-generator som leder mottagerne til faste eller dynamiske websider. Bruk av QR-koder er en effektiv kobling mellom print og web, som gjør det enkelt å lede mottageren til den nettsiden du ønsker, enten det er en generell nettside eller en personlig URL for hver mottager. QR-koder kan du bruke til å utløse kjøp, generere påmeldinger, bygge en mottagerdatabase eller annet.

Sanntids oversikt

Kampanjer kan kun måles på én måte; respons. Fra ”dashboardet” i programmet har du full oversikt over hvordan kampanjen utvikler seg. Ikke bare hvem som responderer, men også rapportering etter tidspunkt, teknologiplattform, stopp-punkter og annet. Hvis kampanjen gjennomføres til e-postadresser, kan du når som helst gjøre oppfølging til mottagere utfra ulike kriterier, for eksempel til de som ikke har respondert eller utfra ulike valg de har gjort. Alle rapporteringsdata kan tas ut som Excel-data, slik at det er enkelt å overføre dem til bedriftens CRM-system.

Skyt ikke i blinde

Uansett hva du tilbyr, er du avhengig av å treffe målgruppen effektivt og på riktig måte. Mange skyter fremdeles i blinde, uten å kunne måle responsen eller vite hvem de treffer. Fremtidens markedsføring handler om å arbeide smartere, raskere og mer kostnadseffektivt enn andre. Denne norskutviklede løsningen bringer deg et skritt foran konkurrentene dine. Nå!

Detter gjør det enkelt for deg å hjelpe kundene med kampanjer og ulike oppdrag, og velge det beste produksjonsstedet. Resultatet er at du både kan tilby fleksible produksjonsløsninger og bygge langsiktige kunderelasjoner.

Merverdi og fleksibilitet

Kvernbergets Markedsportal er en av markedets mest fleksible web2print-løsninger, utviklet kontinuerlig gjennom mer enn ti år. Vi hjelper våre kunder med å etablere maler for annonser, trykksaker, visittkort og annet, slik at produksjonen blir mest mulig fleksibel og letthåndterlig. Kvernbergets markedssportal genererer produksjonsklare PDF-filer som kan gå direkte til trykkeriet, annonsemottager eller via byrået ditt. Du kan enkelt skreddersy en nettportal for kunder av en viss størrelse, der kunden selv kan etablere nye oppdrag, endre variable data, bestille og få tilbakemeldinger om produksjonen, alt direkte i sin nettleser. Du administrerer brukerne og har hele tiden oversikt over alt som produseres, og kan generere fakturainformasjon direkte fra markedsportalen

For alle oppdragstyper

Maldokumentene i portalen kan skapes i Adobe Indesign eller andre verktøy, og gjøres tilgjengelig for ulike brukere både hos kunden og mediebyrået. Kunden får en effektiv bestillingsløsning som kun krever nettleser og nettilgang, mens mediebyrået effektiviserer produksjonsflyten og bygger sterke kunderelasjoner. Systemet er egnet for alle oppdragstyper hvor det er ønskelig å tilfredsstille en designmal med krav til formater, farger, typografi, papirvalg, innbinding og annet.

Responskampanjer

Våre kunder ønsker seg kampanjer som gir respons. Med denne løsningen har du oversikt over hele kampanjegjennomføringen, i både digitale og trykte kanaler. Markedsportalenportalen har egen QR-kodegenerator og administrasjonsverktøy som gir full oversikt gjennom hele kampanjen. Kombiner det beste fra kommunikasjonsmåter som e-post, print, sms, personlig URL/web mm.

Med web2print-løsningen  kan du effektivisere produksjonsflyten og knytte kundene dine sterkere til deg.

Merverdi for kunde og trykkeri

Kvernbergets Markedsportal er en av markedets mest fleksible web2print-løsninger, utviklet kontinuerlig gjennom mer enn ti år. Vårekunder ønsker å fremstille og bestille trykksaker på enklest og rimeligst måte, det kan vi enkelt tilby. Med denne markedssportalen skreddersyr vi en nettportal for hver kunde, der kunden enkelt kan etablere nye oppdrag, endre variable data, bestille og få tilbakemeldinger om produksjonen, alt direkte i sin nettleser. Markedsportalen effektiviserer arbeidsflyten mellom deg og kundene dine, og du mottar jobbene som produksjonsklare PDF-filer med all ordreinformasjon. Digitaltrykk, offset, ekstern produksjon eller uttak fra lager; du kan uansett produsere det enklere enn noen gang med Kvernbergets Markedsportal.

For alle oppdragstyper

Markedsportalen fikk sitt gjennombrudd med effektivisering av visittkortproduksjon. Benytter du Markedsportalent kun til visittkort, utnytter du kun en liten del av potensialet. Denne produksjonsformen er egnet for alle oppdragstyper hvor det er ønskelig å tilfredsstille i henhold til en designmal, med krav til formater, farger, typografi, papirvalg, innbinding og annet. Samtidig kan informasjon i dokumentet endres og oppdateres, gjerne av mange brukere som også kan ha ulike brukerrettigheter. Har du kunder med mange avdelingskontorer og mange brukere, er det store gevinster å hente. Maldokumentene i markedsportalen kan skapes i Adobe Indesign eller andre verktøy, og gjøres tilgjengelig for ulike brukere hos kunden. Kunden får en effektiv bestillingsløsning som kun krever nettleser og nettilgang, mens trykkeriet oppnår en mer effektiv arbeidsflyt og høyere kundelojalitet. Det kaller vi vinn-vinn!

Ta steget nå!

Enten du har en Markedsportalent -løsning allerede og ønsker å gå til et høyere nivå, eller du fremdeles ikke tilbyr fremtidens produksjonsmåte til kundene dine, har du mye å tjene på å kontakte oss. Veien til effektiv produksjonsflyt, fornøyde kunder og høyere lønnsomhet er kortere enn du tror.

*
*